Projektowanie i optymalizacja szlaków syntetycznych

Selvita oferuje pełen zakres usług związanych z syntezą związków biologicznie czynnych.

Jedną z naszych specjalności jest projektowanie szlaków syntetycznych oraz ich optymalizacja. Dla większości związków opracowujemy drogę syntezy w przeciągu 5 dni. Zazwyczaj udaje się nam znaleźć dla danego związku chemicznego kilka alternatywnych dróg syntezy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku projektowania bibliotek kombinatorycznych, gdy w krótkim czasie należy otrzymać dużą ilość związków chemicznych.