Wirtualny screening

Łączymy nasze doświadczenie w zastosowaniach metod obliczeniowych w projektowaniu leku, by dostarczyć najwyższej jakości usług z dziedziny wirtualnego screeningu.

Podstawową metodą używaną przez nas do selekcjonowania związków aktywnych biologicznie jest dokowanie do miejsca wiążącego w strukturze krystalicznej celu biologicznego przy użyciu najwyższej klasy narzędzi. W sytuacji, gdy struktura krystaliczna nie jest dostępna, prowadzimy screening do wysokiej jakości modeli białka.

Proponowana przez nas metodyka dokowania w pełni uwzględnia elastyczność konformacyjną celu biologicznego. Wyniki każdorazowo poddawane są dokładnej ewaluacji przy użyciu wielu funkcji oceniających i pól siłowych. Screening może zostać przeprowadzony zarówno dla bazy dostępnych w handlu substancji, jak i dla biblioteki związków dostarczonej przez klienta. W przypadku wyselekcjonowanych związków dostępnych handlowo dostarczamy dokładną informację identyfikującą producenta, ceny itd. Prowadzimy też optymalizacje struktur wiodących przy pomocy modeli QSAR.