Projektowanie celowanych bibliotek związków

Projektowanie celowanych bibliotek związków obecnie to jeden z kluczowych etapów poszukiwania innowacyjnych leków.

Pracownicy naukowi Selvity oferują swoją wiedzę w dziedzinie projektowania związków biologicznie aktywnych oraz komputerowo wspomaganej syntezy organicznej, aby zaprojektować nowe aktywne struktury wiodące. Przy wstępnym przesiewie bibliotek używamy zarówno modeli farmakoforowych jak i dokowania do struktur krystalograficznych białkowych celów biologicznych, lub naszych własnych modeli białek.

Nasze biblioteki optymalizujemy pod kątem ścieżki syntezy, przewidując dostępność syntetyczną. Nasze związki są optymalizowane pod kątem pożądanych własności fizykochemicznych i farmakokinetycznych. Dzięki wykorzystaniu najlepszych na rynku farmaceutycznych baz danych dokładamy wszelkich starań, by projektowane przez nas związki były unikalne pod względem własności intelektualnej. Proponujemy bioizostery struktur o znanym działaniu, co pozwala na stworzenie nowych związków zachowujących zdefiniowaną aktywność biologiczną.