Komputerowa optymalizacja białek

Modyfikacje chemiczne i mutacje są często konieczne do zwiększenia stabilności termicznej białka, poprawy aktywności biologicznej lub pozbycia się niepożądanej aktywności białka.

Zespół Selvity używa metod obliczeniowych do przesiewu spektrum mutacji przed wykonaniem właściwej ekspresji białka. By wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku biofarmaceutycznego Selvita wprowadziła platformę optymalizacji biofarmaceutyków białkowych. Metody projektowania białek, dokowania oraz symulacji dynamiki molekularnej są przez nas używane w celu zwiększenia skuteczności Państwa wynalazku.