Hit-to-lead. Optymalizacja struktur wiodących

Etap hit-to-lead polega na przekształceniu struktury wyjściowej (hit), która nie cechuje się pożądanymi własnościami,  w tzw. strukturę wiodącą (lead), która wykazuje założone własności biologiczne, ale jeszcze nie spełnia wszystkich wymagań, aby być wprowadzona do badań klinicznych. Na tym etapie korzysta się z pomocy metod obliczeniowych (in silico) oraz wiedzy z chemii medycznej tak, aby strukturę zoptymalizować pod kątem wielu właściwości jednocześnie: selektywności, rozpuszczalności, stabilności oraz aktywności względem celu terapeutycznego.

Końcowej optymalizacji struktury wiodącej dokonuje się na etapie lead optimization.

Efektem jest cząsteczka spełniająca wymagania pozwalające na wprowadzenie jej do badan klinicznych.