Zintegrowane projekty odkrywania leków

Zintegrowane projekty obejmują szereg procesów począwszy od poszukiwania odpowiedniego celu terapeutycznego, poprzez rozwój testów do oznaczania aktywności związków w roztworze jak i w układach komórkowych,  wyszukiwanie struktur wyjściowych, ocenę IP, projektowanie związków oraz syntezę chemiczną.

Ponieważ projekty zintegrowane wymagają więc zaangażowania szeregu specjalistów z dziedziny chemii obliczeniowej, biologii, analityki oraz syntezy oraz ich codziennych interakcji, Selvita jest idealnym partnerem do prowadzenia tego typu projektów.

Więcej informacji nt. naszej oferty w zakresie zintegrowanych projektów odkrywania leków