Chemia medyczna

Chemia medyczna to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która odgrywa obecnie kluczową role w procesie odkrywania nowych leków. W najczęstszej wersji, chemia medyczna skupia się na małocząsteczkowych związkach chemicznych obejmując ich syntezę organiczną czy izolację z produktów naturalnych oraz chemie obliczeniową ściśle powiązaną z biologią, enzymologią i biologią strukturalną. Działania te mają na celu odkrycie i rozwój nowych związków o potencjale terapeutycznym.

W procesie opracowywania nowych leków, chemia medyczna obejmuje chemiczne aspekty identyfikacji, następnie dokonuje się systematycznej i dokładnej optymalizacji struktur chemicznych, tak aby uczynić je odpowiednimi do zastosowania terapeutycznego. Obejmuje ona także syntetyczne oraz obliczeniowe aspekty analizy istniejących leków oraz związków o potencjale terapeutycznym będących w fazie rozwoju, w relacji do ich bioaktywności (aktywność biologiczna i właściwości etc.), a co za tym idzie w zrozumieniu zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością biologiczną (SAR).

Oferta Selvity z zakresu chemii medycznej obejmuje następujące zagadnienia: