Chemia przemysłowa

Oferta dla przemysłu chemicznego

Selvita jest doświadczonym partnerem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i informatycznych dla sektora chemicznego i agrochemicznego. Naszymi klientami są zarówno polskie firmy, jak i koncerny międzynarodowe.
Mając świadomość, że branża chemiczna ulega dynamicznemu rozwojowi pod wpływem globalnej konkurencji oraz ciągle zmieniających się regulacji prawnych, staramy się przekładać wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych naukowców na praktyczne rozwiązania, które będą spełniały kryteria innowacyjności i konkurencyjności. Szukamy sposobów prowadzących do podnoszenia konkurencyjności produktów na rynku globalnym głównie poprzez:

 • obniżanie kosztów wprowadzania nowych produktów na rynek,
 • optymalizację procesów technologicznych,
 • dostosowanie do norm prawnych,
 • ulepszanie produktów pod kątem właściwości/specyfikacji.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i szukamy rozwiązania skrojonego na miarę, zapewniając jednocześnie jasne, komercyjne i aplikacyjne kryteria sukcesu projektu. Naszymi atutami jest elastyczność, rzetelność, terminowość, a ponad wszystko innowacyjne i wieloaspektowe spojrzenie na problem.

Oferta dla przemysłu agrochemicznego

Selvita jest polską spółką badawczo-rozwojową, która od lat współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami agrochemicznymi w zakresie:

 • usług analitycznych,
 • wybranych badań biologicznych,
 • syntezy chemicznej związanej z:
  • syntezą znanych cząsteczek na zlecenie,
  • opracowaniem alternatywnych szlaków syntezy oraz ich optymalizacją,
  • projektowaniem cząsteczek innowacyjnych oraz sposobów ich otrzymywania.

Firmom specjalizującymi się w produkcji i rejestracji środków ochrony roślin oferujemy między innymi:

 • identyfikację zanieczyszczeń substancji aktywnych,
 • syntezę wzorców zanieczyszczeń,
 • syntezę wzorców metabolitów,
 • badania genotoksyczności (testy Amesa, MLA i MNA) oraz fototoksyczności w GLP,
 • wybrane badania fizykochemiczne w GLP (w tym opracowanie i walidacja metod)

Nasi klienci doceniają przede wszystkie wysokie kompetencje zespołu chemików syntetycznych, które owocują 100% skutecznością w identyfikacji zanieczyszczeń na etapie preescreningu oraz pozwalają na syntezę związków niedostępnych komercyjnie.

Dużym zainteresowaniem ze względu na jakość prowadzonych badań, sposób raportowania oraz korzystne ceny i terminy realizacji, cieszą się badania genotoksyczności i fototoksyczności, które przeprowadzane są we własnym laboratorium certyfikowanym w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, zgodnie z wytycznymi OECD.

Nasze doświadczenie

Pracownicy Selvity zdobywali doświadczenie w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym oraz w przemyśle farmaceutycznym, w obszarach: badawczo-rozwojowym, jakościowym oraz produkcyjnym.

Doświadczenie Zespołu obejmuje prowadzenie szeregu różnego typu reakcji chemicznych, w tym o wysokim stopniu trudności, w warunkach bezwodnych i beztlenowych, z zastosowaniem wodoru, metaloorganicznych, z odczynnikami niebezpiecznymi, oraz reakcje takie, jak alkilowanie Friedela-Craftsa, reakcja Suzuki, Mitsunobu, Mannicha, Negishi, Coreya-Chaykovsky’ego, Curtiusa i szereg innych, optymalizację i skalowanie procesów i technologii, rozwiązywanie złożonych problemów technologicznych i analitycznych.

Pracownicy Selvity mają również doświadczenie w zagadnieniach przemysłu petrochemicznego, agrochemicznego i ciężkiej syntezy organicznej, obejmujących m.in.:

 • plastyfikatory
 • rozpuszczalniki
 • tworzywa sztuczne
 • mieszanki paliwowe
 • biosynteza
 • inne