Structure Based Drug Design

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów Selvita oferuje platformę rozwiązywania struktur przestrzennych białek.

Oferta zawiera kompletną obsługę projektu przy zastosowaniu podejścia „od genu do struktury”, jak również przy pomocy białka dostarczanego bezpośrednio od klienta.

W podejściu „od genu do struktury” oferujemy pełen zakres usług od projektowania konstruktu genetycznego, poprzez produkcję, oczyszczanie, krystalizację (apo-enzymu, kompleksów białko-ligand, białko-białko) oraz ustalenie struktury przestrzennej badanego białka. Badania przesiewowe fragmentów oraz ustalanie ich powinowactwa do danego celu molekularnego są w 100% poparte wcześniejszymi rozważaniami teoretycznymi i wyliczeniami opartymi na zwalidowanych modelach.