Produkcja białek rekombinowanych

Naszym celem jest dostarczenie kompletnych, innowacyjnych i korzystnych cenowo rozwiązań dotyczących produkcji białek rekombinowanych o wysokiej czystości i aktywności biologicznej.

Oferujemy produkcję białek rekombinowanych w E. coli i komórkach owadzich zgodnie ze schematem:

  • Projektowanie konstruktów genetycznych, wybór systemu ekspresyjnego, produkcja białka wewnątrz lub zewnątrzkomórkowo, zastosowanie różnych metek fuzyjnych, itd.
  • Testy ekspresji, wyznaczenie najlepszych warunków hodowli do zwiększenia wydajności produkcji białek (różne szczepy, linie komórkowe, czasy i temperatury hodowli, MOIs i stężenia induktora)
  • Optymalizacja procesu oczyszczania, dostępne różnorodne techniki do oczyszczania białek (AC, SEC, IEX, etc.), wymagana czystość powyżej 90%
  • SQC – kontrola jakości, czystość i homogennosć jest określana przez SDS-PAGE; stan oligomeryczny i tworzenie się agregatów przez natywną elektroforezę żelową lub LC-SEC; stężenie białka jest wyznaczone spektrofotometrycznie lub metodą Bradforda, identyfikacja białka na podstawie sekwencjonowania końca N (degradacja Edmana)