Analiza interakcji białko-białko/-ligand

Selvita oferuje szeroki zakres badań pozwalających na badanie interakcji pomiędzy biocząsteczkami oraz pomiędzy biocząsteczkami i ligandami o niskiej masie molekularnej. Do stosowanych metod należą m.in. SPR (Surface Plasmon Resonance), MST (Microscale Thermophoresis), DSF (Differential Scanning Fluorimetry), ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Aby dostarczać wiarygodne dane wysokiej jakości, dostosowane do potrzeb klienta, nasi naukowcy są w stanie modyfikować i walidować większość wymagających tego eksperymentów.