Analiza biochemiczna i biofizyczna białek

Selvita oferuje szeroki zakres technik elektroforetycznych I chromatograficznych do analizy białek i peptydów
(n.p. SDS-PAGE, Native-PAGE, WB, FPLC, HPLC, IEX, RP, SEC).

Analiza składu aminokwasowego,

Wykonywana zgodnie z metodą farmakopealną (European Pharmacopeia 7.0 METHOD 1 for protein hydrolysis and METHOD 11 for amino acids analysis). Analizowane jest 16 białkowych aminokwasów (Asx, Glx, Ser, Gly, His, Arg, Thr, Ala, Pro, Tyr, Val, Met, Ile, Leu, Phe, Lys). Trp I Cys nie są oznaczne i asparagina I kwas asparaginowy jak również glutamina I kwas gliutaminowy są oznaczane całościowo, Asx lub Glx.

Sekwencjonowanie białek i peptydów,

Sekwencjonowanie białek i peptydów jest wykonywane chemiczną metodą degrfadacji Edmana lub przy użyciu spektrometrii masowej (mapowanie peptydów i sekwencjonowanie LC-ESI MS/MS). Określenie sekwencji białka metodą chemiczną jest bardziej wiarygodne niż metodami MS, niemniej jednak ze względu na koszt i czas wykonania jest generalnie ograniczone do białek zbudowanych z około 300 reszt aminokwasowych. Sekwencjonowanie większych białek typowo wykonuje się metodami spektrometrii masowej.