Rozwój metod

Modele oraz testy farmakodynamiczne in vitro (PD) wykorzystywane są w celu uzyskania informacji ilościowych dotyczących wpływu zarówno pojedynczych leków lub kombinacji leków na konkretną jednostkę chorobową.

Laboratorium Biologii Komórkowej Selvita S.A. oferuje rozwój, optymalizację i walidację szerokiego zakresu testów funkcjonalnych opartych na modelach komórkowych, jak również testy biochemiczne i bioanalityczne w obszarze onkologii, ośrodkowego układu nerwowego (CNS), zaburzeń autoimmunologicznych oraz w innych obszarach chorobowych. Techniki te stanowią integralną część identyfikacji i optymalizacji związków wiodących o potencjale terapeutycznym, będący bardzo ważnym elementem procesu odkrywania i rozwoju leków.