Farmakodynamika

Zadaniem farmakodynamiki, jako działu farmakologii jest określenie mechanizmu działania leku na poziomie molekularnym oraz zbadanie jego efektów fizjologicznych i biochemicznych na organizm.

Selvita oferuje szerokie spektrum badań farmakodynamicznych stosowanych standardowo w trakcie procesu opracowywania i optymalizacji aktywnych struktur (ang. lead optimization).

Na życzenie klienta wykonujemy analizę powinowactwa ligandów białkowych, jak i niebiałkowych do ich białek docelowych przy użyciu metod biofizycznych, w tym SPR (ang. Surface Plasmon Resonance) oraz MST (ang. Microscale Thermophoresis). Przeprowadzamy także analizę aktywacji szlaków transdukcji sygnału, badania zmian ekspresji kluczowych białek na poziomie transkrypcji i translacji, testy cytotoksyczności, genotoksyczności in vitro oraz szeroki panel funkcjonalnych testów komórkowych.