DMPK

Metabolizm i farmakokinetyka leku są ważnymi determinantami działania leku in vivo. Dokładne dane metaboliczne oraz farmakokinetyczne muszą być dostępne bardzo wcześnie w procesie odkrywania i rozwoju leku by pozwolić na jego dalszy rozwój.

Zakres badań DMPK oferowanych przez Selvitę obejmuje:

  • Biodostępność po podaniu doustnym
  • Opracowanie i walidacja metod bioanalitycznych
  • Farmakokinetyka