ADME

Problemy związane z procesami absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i wydalania cząsteczek o potencjale leczniczym często prowadzą do uzyskania niekorzystnych wyników na etapie badań klinicznych. Selvita oferuje rozwiązanie podobnych problemów oraz pomoc w rozwoju obiecujących związków, w postaci szerokiej gamy usług związanych z badaniami ADME-Tox (ADMET).

Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących rodzaju przeprowadzanych testów stanowi kluczowy krok na drodze do efektywnego przeprowadzenia związku od etapu badań podstawowych do fazy klinicznej.

Zakres badań ADME oferowanych przez Selvitę obejmuje:

  • Rozpuszczalność związków
  • Współczynnik podziału (LogD)
  • Przepuszczalność związków – PAMPA
  • Stabilność związków w osoczu i krwi
  • Stabilność metaboliczna
  • Inhibicja cytochromu P450