Badania przedkliniczne

Nasze doświadczenie w połączeniu z dogłębnym zrozumieniem analizowanych procesów pozwoliło na stworzenie oferty kompleksowych usług przedklinicznych, obejmujących swym zakresem kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujących zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym. Ponadto oferujemy także panel badań bezpieczeństwa dla cząsteczek mających także zastosowanie w różnych działach przemysłu chemicznego.

W grudniu 2015 r., Laboratorium Biologii Komórkowej Selvita S.A. – jako drugie w Polsce i 36. w Europie – zostało włączone do sieci laboratoriów EU NETVAL (ang. European Union Network of Laboratories for the Validation of Alternative Methods).
W związku z tym, laboratorium prowadzi badania nad alternatywnymi metodami badań in vitro celem ograniczenia skali stosowania zwierząt laboratoryjnych w badaniach in vivo.  EURL ECVAM jest organizacją ściśle współpracującą z Komisją Europejską.

Nasza oferta z zakresu badań przedklinicznych obejmuje następujące zagadnienia: