Badania porównawcze leków biopodobnych

Według wytycznych Europejskiej Agencji ds. Leków, leki biopodobne to leki biologicznie podobne do leku biologicznego już zarejestrowanego i obecnego na rynku (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev1). Produkty biopodobne podlegają innej i jednocześnie bardziej skomplikowanej regulacji niż leki oparte na chemicznej syntezie, z uwagi na złożoność ich struktury i produkcję w żywych komórkach.

Zakres usług jaki oferuje Selvita w obszarze analiz leków biopodobnych to: