Usługi analityczne dla przemysłu agrochemicznego

Selvita posiada również ofertę dostosowaną do potrzeb klientów z branży agrochemicznej oraz chemicznej. Większość usług w tym obszarze wykonywana jest zgodnie z wymogami GLP oraz według wytycznych SANCO oraz OECD. Nowoczesne laboratoria oraz aparatura badawcza pozwalają na optymalizację oraz rozwój i walidację nowych metod o wysokim stopniu specyficzności jak również wymagających niskich limitów detekcji.

Zakres analiz dla przemysłu agrochemicznego obejmuje:

  • Półilościowe analizy zanieczyszczeń GC lub HPLC z detekcją FID, MS lub UV

  • Identyfikacja i charakteryzacja zanieczyszczeń za pomocą LC-MS lub GC-MS

  • Synteza substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń (Dział Chemii Kontraktowej Selvita)

  • Certyfikacja substancji aktywnych oraz zanieczyszczeń

  • Analiza pięcioszarżowa w systemie GLP

  • Analizy pozostałości – substancji aktywnych oraz istotnych zanieczyszczeń

  • Rozwój i walidacja metod analitycznych zgodnie z wytycznymi SANCO

  • Przygotowywanie dokumentacji dla jednostek rejestracyjnych