Usługi ADME/DMPK

Wiedza oraz doświadczenie naszych ekspertów w połączeniu z zaawansowaną aparaturą analityczną pozwala nam na prowadzenie prac badawczych oraz analitycznych także w zakresie ADME i farmakokinetyki.

Oferujemy badania związków potencjalnie aktywnych farmaceutycznie oraz kandydatów klinicznych:

  • Badania fizykochemiczne (rozpuszczalność, LogD)

  • Analiza przepuszczalności (PAMPA, Caco-2)

  • Stabilność metaboliczna

  • Identyfikacja metabolitów

  • Badania dystrybucji

  • Badanie oddziaływania lek-lek

  • Oznaczenia w różnych matrycach biologicznych

  • Rozwój i walidacja metod bioanalitycznych

  • Badania prowadzone w zgodności z systemem GLP oraz wytycznymi ICH/FDA