Analiza fizykochemiczna substancji chemicznych

Selvita zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w zakresie analizy fizykochemicznej substancji chemicznych i może dostarczyć kompleksowej oceny właściwości różnego rodzaju związków: substancji aktywnych, substancji aktywnych farmaceutycznie (API), zanieczyszczeń, substancji pomocniczych oraz innych związków dostarczonych przez naszych klientów lub syntezowanych w laboratoriach Selvity.

Zastosowane metody analityczne w zależności od potrzeb mogą zostać odtworzone w naszych laboratoriach jak również rozwinięte i poddane weryfikacji lub walidacji.

Oferujemy następujące techniki, metody oraz badania:

  • UPLC/HPLC (UV, DAD, CAD, ELSD, RID), LC-MS (IT, QQQ), GC-HS/liquid-FID/MS
  • NMR, IR, UV-VIS, fluorescencja, spektroskopia Ramana, SEM-EDS, XRPD, DSC, TGA, KF, PSD, rotacja optyczna
  • Uwalnianie i rozpad
  • Analiza substancji zawieszonych
  • Analiza czystości mikrobiologicznej
  • Badania sterylności oraz endotoksyn bakteryjnych
  • Klasyczne oznaczenia zgodnie z EP i USP
  • Analizy REACH