Strategia na lata 2017-2021

Zarząd Selvita SA podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Spółki strategii generowania większej wartości dodanej poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań klinicznych nad lekami.

Dzięki nowej strategii na lata 2017-2021 Spółka powinna osiągnąć następujące cele biznesowe:

  • Podpisanie kontraktu partneringowego na dalszy rozwój i komercjalizację cząsteczki SEL120
    w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkakrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
  • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-20, w tym: w roku 2018 w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w roku 2019 w obszarze metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w roku 2020-2021 w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;
  • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym przy dwucyfrowej rentowności operacyjnej od 2018;
  • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld PLN.

W latach 2017-2021 Selvita planuje wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 390 MPLN, z czego ok. 260 MPLN bezpośrednio w rozwój projektów innowacyjnych, tj. SEL120, cząstek z obszaru terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu, immuno-onkologii oraz platformy do rozwoju R&D w obszarze leków biologicznych, a kolejne 73 MPLN pośrednio, tj. w budowę Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych.

Zarząd przewiduje, że inwestycje w projekty innowacyjne zostaną sfinansowane dzięki przyznanym i przyszłym grantom, ze środków własnych, oraz ze środków zewnętrznych, w tym ok. 140 MPLN z planowanej emisji akcji. Pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym budowa Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych oraz inwestycje w obszarze Usług, zostaną sfinansowane za pomocą środków własnych, dotacji i kredytów bankowych.

Nowa Strategia została ustalona w związku z zakończeniem cyklu inwestycyjnego oraz dynamicznym rozwojem Spółki.

RB 27/2017: Strategia Grupy Selvita na lata 2017-2021