Współpraca w zakresie metabolizmu nowotworów II

Platforma metabolizmu komórek nowotworowych to program badawczo-rozwojowy, którego celem jest specyficzna modulacja komórek nowotworowych.  Unikalny zestaw metod badawczych opracowany w ramach platformy metabolicznej umożliwia intensywne badania podstawowe, mające na celu identyfikacje nowych celów molekularnych i walidację kluczowych enzymów metabolicznych komórek nowotworowych.

Projekt jest realizowany w ramach odrębnej współpracy z firmą Merck KGaA, a jego szczegóły i postęp prac objęte są tajemnicą handlową.