Współpraca w zakresie metabolizmu nowotworów I

Celem projektów platformy metabolicznej jest opracowanie nowych leków onkologicznych działających na cele biologiczne związane z zaburzonymi szlakami metabolicznymi w komórkach nowotworowych (cancer metabolism). Uzależnienie od konkretnych szlaków metabolicznych (np. glutaminolizy czy glikolizy) jest cechą wielu typów nowotworów, w związku z tym farmakoterapia tego rodzaju ma potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie.

W ramach platformy metabolizmu nowotworów w październiku 2013 Selvita rozpoczęła strategiczną współpracę z niemiecką firmą Merck KGaA. Wspólnie realizowane strategie rozwoju chemicznego zakładają równoczesny rozwój w obrębie kilku serii chemicznych. Głównym założeniem projektu jest scharakteryzowanie serii cząsteczek wiodących o potwierdzonym mechanizmie działania, a następnie selekcja kandydatów do dalszego rozwoju przedklinicznego.