Współpraca w zakresie inhibitorów kinaz

Do dzisiaj zidentyfikowano ponad 500 różnych kinaz białkowych tworzących niezwykle skomplikowaną sieć oddziaływań, które poprzez odwracalna fosforylację białek regulują przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego. Zaburzenia w aktywności kinaz bardzo często są przyczynami wielu ludzkich chorób, co więcej kinazy białkowe są kluczowymi inicjatorami, mediatorami lub mogą powodować wzmocnienie wielu szlaków sygnałowych związanych z procesem transformacji nowotworowej – dlatego też kinazy białkowe pozostają jednym z głównych celów inicjatyw badawczych mających na celu stworzenie nowych terapii celowanych.

Selvita rozpoczęła prace nad swoimi programami kinazowymi w 2008 roku. Zestaw narzędzi badawczych opracowanych w ramach platformy umożliwia walidację nowych celów molekularnych oraz szybki i efektywny rozwój małocząsteczkowych inhibitorów.

We wrześniu 2013 roku w ramach platformy Selvita podjęła strategiczną współpracę z amerykańską firmą biotechnologiczną H3 Biomedicine. Celem wspólnie realizowanego projektu jest opracowanie innowacyjnej terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem małocząsteczkowych związków oddziałujących na dwa nowe cele kinazowe związane z onkogennymi ścieżkami sygnałowymi w chorobach nowotworowych.