Współpraca w zakresie chemooporności nowotworów

Większości obecnie stosowanych terapii przeciwnowotworowych wycelowana jest w aktywnie dzielące się komórki nowotworowe. Ich wyeliminowanie może czasowo wyeliminować chorobę nowotworową. Jednak często pod wpływem stresu wywieranego na komórki nowotworowe (np. stosowaniem terapii), część komórek przechodzi w stan uśpiony, w którym nie podlegają podziałom. Po ustaniu warunków stresu – po zakończeniu terapii, uśpione komórki rakowe mogą zacząć ponownie ulegać podziałom. W ten sposób uśpione komórki nowotworowe są odpowiedzialne za nawroty w wielu rodzajach chorób nowotworowych.

Selvita we współpracy z Felicitex Therapeutics opracowuje środki terapeutyczne, których celem są uśpione komórki nowotworowe. Środki te, zastosowane w monoterapi lub w kombinacji z innymi terapeutykami, powinny pozwolić na całkowitą eliminację komórek nowotworowych z organizmu, a w konsekwencji zapobiegać nawrotom choroby.