Współpraca w obszarze inflamasomu

W lipcu 2016 roku założona została spółka Nodthera Limited, która skupi się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3. Działalność spółki Nodthera oparta jest o światowej klasy badania, jakie prowadzone były do tej pory przez Selvitę.

Głównym inwestorem w spółce Nodthera jest Epidarex Capital, wiodący fundusz typu venture capital inwestujący w przedsięwzięcia na wczesnym etapie w branżach wysokiego wzrostu takich jak life science oraz technologie medyczne. Międzynarodowy zespół zarządzający funduszem Epidarex ma udokumentowane doświadczenie we współpracy z najlepszymi naukowcami i przedsiębiorcami, mającej na celu rozwój wysoce innowacyjnych produktów dla światowego rynku opieki zdrowotnej. Jednym ze wspólników w Epidarex Capital jest Eli Lilly, wiodąca globalna firma farmaceutyczna. Główna siedziba spółki Nodthera znajduje się w Edynburgu, w Szkocji.

Inflamasomy są, obecnymi w cytoplazmie komórkowej, wielkocząsteczkowymi kompleksami białkowymi zdolnymi do rozpoznawania różnorodnych środowiskowych sygnałów zagrożenia i uważane są za istotną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Aktywowanie kompleksu inflamasomu umożliwia dojrzewanie i sekrecję cytokin prozapalnych typu IL-1 i IL-18. Nadmierna aktywacja inflamasomu NRLP3 odgrywa ogromną rolę w patogenezie szeregu chorób, będących znaczącym obciążeniem dla obecnych systemów opieki zdrowotnej, takich jak: cukrzyca typu 2, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Alzheimera, czy choroby nowotworowe. Do niedawna inflamasom NLRP3 był trudnym celem molekularnym, jednakże znaczący postęp naukowy ożywił ponownie zainteresowanie tym celem biologicznym. Selektywne hamowanie aktywności inflamasomu NLRP3, zamiast blokowania działania cytokin znajdujących się niżej w szlaku sygnałowym, posiada ogromny potencjał terapeutyczny.

Nodthera ma stać się kluczowym graczem w obszarze rozwoju inhibitorów tego kompleksu białkowego.