SEL120

Kinaza CDK8 i jej paralog CDK19, to jedyne elementy kinazowe wchodzące w skład kompleksu mediatora uznanego za kluczowy element regulujący transkrypcję zależną od polimerazy RNA II. Kilka doniesień naukowych wskazuje, że kinaza CDK8 może stanowić dobry cel farmakologiczny w leczeniu onkologicznym (Pelish et al., Nature, 2015 i Porter et al., PNAS, 2012).

Projekt SEL120 skupia się na rozwoju małocząsteczkowych, selektywnych inhibitorów kinazy CDK8, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz guzów litych charakteryzujących się deregulacją transkrypcji. Związek SEL120, będący kandydatem klinicznym, wykazał wysoką skuteczność jako monoterapia w licznych modelach zwierzęcych ostrej białaczki szpikowej, chłoniaka z komórek płaszcza, raka jelita grubego, raka piersi oraz w przypadku guzów Wilmsa.

Mechanizm działania związku SEL120 jest bardzo zróżnicowany w stosunku do inhibitorów kinaz CDK1, 2, 4, 6, 7 oraz 9.

Profilowanie ekspresji genów guzów leczonych SEL120 ujawniło modulacje nowotworowych komórek macierzystych, jak również mechanizmów odpowiedzialnych za oporność na chemio- i radioterapię.

Zaobserwowany wzrost liczby komórek NK oraz limfocytów NKT in vivo, w związku z zastosowaniem SEL120, stanowi podstawę do dalszych badań SEL120 jako terapii immunoonkologicznej.

Obecnie zakończono serię badań toksykologicznych non-GLP dla SEL120 , które prowadzone były na małpach, oraz planowane jest wprowadzenie związku do badań przygotowujących do badań klinicznych (IND enabling studies). Rozpoczęcie badań klinicznych planowane jest na 2018 r.

W sierpniu 2017, Selvita rozpoczęła strategiczną współpracę z Leukemia & Lymphoma Society (LLS), największą na świecie, prestiżową fundacja z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi, dotyczącą dalszego rozwoju przedklinicznego oraz klinicznego związku SEL120 w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz innych potencjalnych wskazaniach w obszarze nowotworów układu krwiotwórczego.

Na mocy kontraktu LLS dofinansuje prace rozwojowe SEL120 kwotą do 3,25 mln USD. Nawiązana współpraca stanowi istotne potwierdzenie naukowego i komercyjnego potencjału projektu.