Platforma Terapii Celowanych

Platforma Terapii Celowanych obejmuje najbardziej zaawansowane w rozwoju projekty Selvity. Głównym celem tej platformy jest odkrywanie i dalsze opracowywanie terapii celowanych dla pacjentów z pilnymi i niezaspokojonymi potrzebami medycznymi w onkologii z określonym profilem chorób genetycznych.

W ramach tej platformy Selvita opracowuje małocząsteczkowe inhibitory kinazy w dziedzinie epigenetyki i konceptu letalności syntetycznej.