Platforma metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu

Zmienione szlaki metaboliczne wspierają proces nowotworowy na wiele sposobów. Komórki nowotworowe absorbują i użytkują składniki odżywcze by szybciej proliferować i przetrwać w wymagającym mikrośrodowisku guza. Wydzielają też metabolity które współtworzą immunosupresyjne mikrośrodowisko guza przyczyniając się do ucieczki od nadzoru immunologicznego. Nasze programy badawcze w obszarach metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu celują w węzłowe punkty zmienionych szlaków metabolicznych w komórkach rakowych.

Nasz wiodący program w tym obszarze (SEL330) celuje w dwa podtypy receptorów adenozynowych: A2A i A2B.
Adenozyna, określana ostatnio mianem „ojca chrzestnego ucieczki immunologicznej” jest rozpowszechnioną strategią, dzięki której komórki nowotworowe unikają nadzoru immunologicznego. Pierwsze w swojej klasie dualni antagoniści A2A/A2B odkryci przez Selvitę celują w praktycznie każdą subpopulacje komórek odpornościowych, które mogą wziąć udział w odpowiedzi układu odpornościowego na raka. Poprawiony profil selektywności zapewnia dodatkowe różnicowanie w stosunku do będących obecnie we wczesnych fazach badań klinicznych projektów konkurencyjnych.

Inne programy w obszarze immunometabolizmu są we wczesnych fazach rozwoju i celują w inne węzły szlaku adenozynowego oraz w inne ścieżki przyczyniające się do wydzielania immunomodulujących metabolitów w guzie nowotworowym.

W obszarze metabolizmu komórek nowotworowych skupiamy się na zahamowaniu szlaków metabolizmu seryny oraz kwasu foliowego, z wykorzystaniem małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym selektywnym mechanizmie działania. Dotychczasowy rozwój badań pozwolił na identyfikację kluczowych punktów węzłowych metabolizmu, białkowych celów molekularnych oraz markerów wrażliwości i selekcji pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, projektowane i rozwijane są nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang. first-in-class).