Platforma Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu

Zmienione szlaki metaboliczne wspierają procesy nowotworowe na wiele sposobów. Komórki nowotworowe pobierają i wykorzystują składniki odżywcze w celu przyspieszenia wzrostu i przeżycia. Uwalniają także metabolity, które mogą kształtować immunosupresyjne mikrośrodowisko nowotworu, przyczyniając się do ucieczki od nadzoru immunologicznego.

Programy badawcze Selvity dotyczące zarówno metabolizmu nowotworów, jak i immunometabolizmu celując w węzłowe punkty zmienionych szlaków metabolicznych w komórkach rakowych.