Platforma immunometaboliczna

Celem projektu jest hamowanie metabolizmu seryny oraz cyklu kwasu foliowego, z wykorzystaniem małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym selektywnym mechanizmie działania. Dotychczasowy rozwój badań pozwolił na identyfikację kluczowych punktów węzłowych metabolizmu, białkowych celów molekularnych oraz markerów wrażliwości i selekcji pacjentów. W oparciu o tę wiedzę, projektowane i rozwijane są nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne. Cząsteczki te oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania. Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang. first-in-class).