Platforma Immunologiczna

Immunoterapia – nowatorskie podejście do leczenia nowotworów

Komórki systemu immunologicznego stale monitorują stan organizmu w poszukiwaniu patogenów lub podejrzanych białek sprawnie eliminując potencjalne niebezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że wadliwe komórki naszego własnego organizmu nie są rozpoznawane przez układ immunologiczny stając się nowotworami złośliwymi.

Immunoonkologia jest nowym podejściem w terapii nowotworów – w odróżnieniu od innych opcji leczniczych celuje w komórki układu odpornościowego pacjenta, nie guza. Immunoterapie wzmacniają naturalną obronę organizmu przed rakiem informując system immunologiczny o jego istnieniu, mobilizując komórki immunologiczne do walki lub usuwając mechanizmy hamujące jego atak przeciwnowotworowy.

Ta nowa strategia całkowicie zmieniła obraz terapii przeciwnowotworowych i podejście do leczenia onkologicznego. Stała się potwierdzoną klinicznie terapią dla wielu typów agresywnych nowotworów, dotychczas uznawanych za nieuleczalne. Immunoterapia daje nie tylko realną obietnicę wyleczenia z raka, ale stwarza też możliwość uzyskania efektu szczepionki przeciwnowotworowej na całe życie, chroniącej przed nawrotem choroby. Mimo imponujących rezultatów leczenia inhibitorami punktów kontrolnych (np. przeciwciała na PD-1/PD-L1) nadal względnie niewielka część pacjentów uzyskuje korzyść kliniczną. Nowe immunoterapie pomogą zwiększyć odsetek wyleczonych chorych.