Platforma epigenetyczna

Celem projektu EPTHERON jest opracowanie nowych cząsteczek o działaniu przeciwnowotworowym, działających precyzyjnie wobec konkretnych nieprawidłowości epigenetycznych oraz powiązanych z nimi zmian metabolicznych.

Selvita S.A. jest liderem konsorcjum realizującego projekt, w skład którego wchodzą tak renomowane i doświadczone jednostki naukowe jak: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN z siedzibą w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, Instytut Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie, Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) z siedzibą w Krakowie, Politechnika Wrocławska, oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) z siedzibą w Krakowie.

Projekt realizowany jest w ramach programu “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.