Pipeline

Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych, opracowującą innowacyjne związki o potencjale terapeutycznym. Zajmuje się poszukiwaniem i inwestowaniem w rozwój aktywnych biologicznie cząsteczek w celu ich komercjalizacji na globalnym rynku farmaceutycznym.

Aktualnie Selvita koncentruje się na prowadzeniu projektów typu drug discovery w dziedzinie onkologii, rozwijając cząsteczki mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu białaczek, chłoniaków, jak również na przykład nowotworów jelita grubego.