Projekty innowacyjne

W swojej działalności badawczo-rozwojowej Selvita skupia się na onkologii.

Najbardziej zaawansowany obecnie projekt, SEL24 – dualny inhibitor kinaz PIM i FLT3 – jest aktualnie w trakcie badań klinicznych fazy I/II, we wskazaniu ostrej białaczki szpikowej. Projekt ten został w marcu 2017 r. zakupiony przez Menarini Group.

Drugi projekt pod względem zaawansowania to SEL120, pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy inhibitor kinazy CDK8, o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów hematologicznych, raka jelita grubego oraz raka piersi. 
W sierpniu 2017 r., Selvita rozpoczęła strategiczną współpracę z Leukemia & Lymphoma Society (LLS), największą na świecie, prestiżową fundacja z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi, dotyczącą dalszego rozwoju przedklinicznego oraz klinicznego związku SEL120 w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz innych potencjalnych wskazaniach w obszarze nowotworów układu krwiotwórczego.

Pozostałe projekty Spółki, będące na wcześniejszych etapach rozwoju, to platforma Immuno-Onkologiczna – prace obecnie skupione są na dwóch celach białkowych, Projekty Epigenetyczne, których celem jest opracowanie nowych, unikalnych terapii epigenetycznych, oraz projekty w obszarze Immunometabolizmu i innych inhibitorów kinaz.