Projekty innowacyjne

W ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej Selvita skupia się na obszarze onkologii.

Najbardziej zaawansowany obecnie projekt, SEL24, będący dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3, otrzymał zgodę na rozpoczęcie fazy klinicznej w obszarze nowotworów hematologicznych. Podanie związku SEL24 pierwszym pacjentom planowane jest na Q4 2016.

Drugi najbardziej zaawansowany projekt to SEL120, pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy inhibitor kinazy CDK8, o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów hematologicznych, raka jelita grubego oraz raka piersi.

Projekty będące na wcześniejszych etapach rozwoju to platforma immunoonkologiczna, gdzie prace obecnie skupione są na dwóch celach białkowych, Eptheron – platforma onkologiczna, której celem jest opracowanie nowych, unikalnych terapii epigenetycznych, oraz projekty onkologiczne celujące w kinazy oraz metabolizm nowotworów, będące na wczesnym etapie rozwoju.