Staże

Staże

Kandydaci do odbycia stażu w Grupie Selvita powinni spełniać następujące warunki:

  • Ukończenie minimum 8 semestrów studiów magisterskich jednolitych lub 2 semestrów studiów II-go stopnia
  • Dyspozycyjność do odbycia minimum 3 miesięcznego stażu

Kandydatury osób nie spełniających powyższych warunków nie będę rozpatrywane.

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres: e-mail: praca@selvita.com lub Dział Kadr, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kandydaci proszeni są o umieszczenie w komplecie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) informacji o planowanym temacie swojej pracy magisterskiej, oraz o ewentualnie odbytych stażach i wymianach studenckich. Osoby aplikujące na stanowiska naukowe i laboratoryjne proszone są o umieszczenie listy znanych technik laboratoryjnych.