Starszy naukowiec/ Naukowiec – Specjalista w dziedzinie analizy oddziaływań makrocząsteczkowych

Zadania:

 • Przeprowadzanie analiz oddziaływania białko-białko
 • Znajomość technik biofizycznych typu SPR (ang. Surface Plasmon Resonance), MST (ang. Microscale Thermophoresis), BLI (ang. Bio-Layer Interferometry) i innych
 • Analizowanie wyników biologicznych i wyciąganie wniosków dotyczących kinetyki wiązania
 • Implementacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieżących potrzeb
 • Wiedza w zakresie tematyki dotyczącej leków biopodobnych i badań regulatorowych z nimi związanych

 

Wymagania:

 • Doświadczenie (min. 1-2 lata) w pracy laboratoryjnej w jednostkach akademickich lub w firmie sektora farmaceutycznego lub biotechnologicznego
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu standardowych analiz z użyciem metod biofizycznych (SPR, MST, BLI)
 • Wykształcenie wyższe z zakresu biochemii, biologii lub dziedzin pokrewnych
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • Aktywne uczestnictwo w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Ambicja i orientacja na cele, pasja do pracy badawczej i precyzja manualna

 

Zapewniamy:

 • Ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
 • Stały rozwój zawodowy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną

 

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub

Dział Rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Selvita S.A.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Selvita procesów rekrutacyjnych.