Kierownik projektów chemicznych

Miejsce pracy: Kraków lub Poznań (po kilkumiesięcznym przeszkoleniu w Krakowie).

 

Zadania:

 • prowadzenie syntez organicznych (w tym związków chiralnych), zgodnie z założonymi ramami czasowymi
 • kierowanie pracą członków zespołów projektowych:
  • pomoc w planowaniu i modyfikacji ścieżek syntezy
  • definiowanie ryzyk projektowych
  • kontrola zarządzania surowcami/odczynnikami w projekcie
  • monitorowanie postępów prac członków zespołów projektowych w odniesieniu do założonych ram czasowych
  • definiowanie potrzeb aparaturowo-szkoleniowych
  • raportowanie wyników
 • kontrola przestrzegania zasad BHP w laboratorium
 • opracowywanie ofert dla klienta

 

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z obszaru chemii organicznej, chemii leków, farmacji lub kierunków pokrewnych – mile widziani pracownicy z tytułem doktora
 • kilkuletnie doświadczenie w syntezie organicznej w przemyśle farmaceutycznym, ewentualnie doświadczenie zdobyte w jednostkach badawczo-rozwojowych, współpracujących z przemysłem farmaceutycznym oraz dorobek w postaci publikacji w czasopismach naukowych
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ambicja i orientacja na cele
 • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się, innowacyjnej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną

 

Miejsce pracy: Kraków lub Poznań (po kilkumiesięcznym przeszkoleniu w Krakowie)

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Selvita S.A.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Selvita procesów rekrutacyjnych.