Biolog/Biotechnolog Starszy Naukowiec

Zadania:

 • odpowiadzialność za techniki laboratoryjne związane z charakteryzacją przedklinicznych kandydatów na leki
 • praca nad indywidualnymi projektami badawczymi oraz uczestnictwo w większych przedsięwzięciach jako członek interdyscyplinarnego zespołu

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub doktorat z zakresu nauk biomedycznych, biologii molekularnej lub farmacji
 • co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo lub in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi lekami lub pokrewnych w otoczeniu przemysłowym lub akademickim
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z badaczami akademickimi i firmami CRO
 • znajomość celów biologicznych dla leków i powiązanych szlaków biochemicznych, aktualnych strategii farmakoterapii nowotworów lub wcześniejsze doświadczenie w biologii nowotworów
 • udział w projektach badawczych związanych z chorobami nowotworowymi lub lekami przeciwzapalnymi
 • zdolności organizacyjne pozwalające na zarządzanie dużymi ilościami danych, samodzielność i zdolność do nadzorowania pracy innych

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
 • stały rozwój zawodowy
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną

 

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Selvita S.A.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Selvita procesów rekrutacyjnych.