Biolog/Biotechnolog Starszy Naukowiec

Zadania:

 • odpowiadzialność za techniki laboratoryjne związane z charakteryzacją przedklinicznych kandydatów na leki
 • praca nad indywidualnymi projektami badawczymi oraz uczestnictwo w większych przedsięwzięciach jako członek interdyscyplinarnego zespołu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub doktorat z zakresu nauk biomedycznych, biologii molekularnej lub farmacji
 • co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo lub in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi lekami lub pokrewnych w otoczeniu przemysłowym lub akademickim
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z badaczami akademickimi i firmami CRO
 • znajomość celów biologicznych dla leków i powiązanych szlaków biochemicznych, aktualnych strategii farmakoterapii nowotworów lub wcześniejsze doświadczenie w biologii nowotworów
 • udział w projektach badawczych związanych z chorobami nowotworowymi lub lekami przeciwzapalnymi
 • zdolności organizacyjne pozwalające na zarządzanie dużymi ilościami danych, samodzielność i zdolność do nadzorowania pracy innych

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
 • stały rozwój zawodowy
 • przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.

Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).