Zarząd i Kierownictwo Spółki

Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu

Paweł Przewięźlikowski jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu firmy biotechnologicznej Selvita, notowanej na GPW.
W spółce odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki. Pełni również funkcje zarządcze w spółkach grupy kapitałowej Selvita – jest min. członkiem Rady Nadzorczej firmy bioinformatycznej Ardigen.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył dyplom mgr inż. informatyki, oraz studiów MBA na Teesside University i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

W 1994 rozpoczął karierę w polskiej spółce informatycznej Comarch gdzie jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu spółki od 1996 roku zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. W latach 1999-2007 był współzałożycielem, pierwszym Prezesem Zarządu, a później Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej portalu Interia.pl trzeciego największego portalu internetowego w Polsce.

Paweł Przewięźlikowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność, a także członkiem Małopolskiej Rady Gospodarczej. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych

Dr Krzysztof Brzózka rozpoczął pracę w firmie Selvita w 2007 roku, zajmując się ewaluacją oraz in-licensingiem projektów badawczych w Dziale Badań i Rozwoju. W 2009 r. objął stanowisko kierownika pierwszego projektu przeciwnowotworowego, a w następnych latach zainicjował rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w kolejnych obszarach terapeutycznych. W styczniu 2012 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych oraz członka Zarządu Selvita S.A i aktualnie nadzoruje całość badań naukowych mających na celu stworzenie innowacyjnych, małocząsteczkowych terapii w obszarach takich jak onkologia, immunoonkologia, choroby autoimmunologiczne oraz autozapalne.

Dr Brzózka posiada unikalne interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie przedklinicznej począwszy od badań in silico, po chemię medyczną, badania in vitro i in vivo oraz badania toksykologiczne.

Dr Brzózka posiada stopień doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją w biologii molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponadto, w latach 2003 – 2007 prowadził badania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w obszarze sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, mechanizmów obronnych patogenów prowadzących do inhibicji układu odpornościowego oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.

Setareh Shamsili – Dyrektor ds. medycznych

Dr n. med. Setareh Shamsili dołączyła do Selvity w sierpniu 2019 roku, wnosząc ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze onkologii klinicznej i rozwoju leków.

Dr Shamsili była zewnętrznym konsultantem wielu amerykańskich i europejskich firm biotechnologicznych, specjalizującym się m.in. w rozwoju projektów immunoonkologicznych, przyczyniając się do rozwoju programów badawczych na różnych etapach, od małych cząsteczek, do przeciwciał i szczepionek przeciwnowotworowych.

Przed dołączeniem do Selvity pełniła funkcję dyrektora ds. medycznych w amerykańskiej firmie AxImmune działającej w obszarze immunoonkologii. Dr Shamsili była również pierwszym dyrektorem ds. medycznych w Merus NV, gdzie wprowadziła do badań klinicznych dwóch kandydatów o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i guzów litych. Dr Shamsili odegrała też istotną rolę w pozyskiwaniu finansowania i nawiązywaniu partnerstw strategicznych. Ponadto w latach 2006-2012 dr Shamsili pełniła funkcję Global Medical Leader Oncology w Astellas Pharma Global Development.

Dr Shamsili uzyskała stopień naukowy doktora w obszarze onkologii na Uniwersytecie Erazma
w Rotterdamie i zdobyła tytuł zawodowy lekarza chorób wewnętrznych ze specjalnością w onkologii na National University of Medical Sciences w Teheranie. Dr Shamsili jest również absolwentką programu Global Strategic Leadership Program w Wharton Business School na Uniwersytecie Pensylwanii.

Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Bogusław Sieczkowski jest współzałożycielem Selvita S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym firmy. Przed założeniem Selvity, przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w zarządzaniu w różnorodnych firmach. Karierę zawodową rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych nadzorując informatyzację w spółkach niemieckiej grupy Bahlsen. Od 2000 roku jako Wiceprezes Zarządu Comarch Internet Ventures S.A. tworzył pierwszą w Polsce platformę usług ASP. Jako dyrektor największego, zatrudniającego ponad 250 osób subsektora Comarch S.A był odpowiedzialny za pracę zespołów realizujących wdrożenia dla wiodących ośrodków naukowych oraz światowych liderów sektora finansowego.

Bogusław Sieczkowski został w 2013 roku uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bogusław Sieczkowski ukończył studia magisterskie z Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom MBA University of Teesside oraz certyfikat Project Management Professional (PMP) wydany przez Project Management Institute. 

Mirosława Zydroń – Członek Zarządu

Dr inż. Mirosława Zydroń, związana ze spółką Selvita od grudnia 2009 r., jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Działu Chemii Kontraktowej, strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty Spółki oraz budowanie relacji z międzynarodowymi klientami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej. Nadzoruje toczące się projekty w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.

Dr inż. Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz tytuł doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii analitycznej w Polsce w latach 2004 – 2005. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of Management, na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów, tworzeniu struktur badawczo-rozwojowych oraz w zarządzaniu zespołami R&D w międzynarodowych organizacjach zdobywała najpierw w środowisku naukowym, a następnie w firmie Pliva (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako Kierownik Laboratorium R&D, nadzorując prace analityczne i preformulacyjne laboratorium badawczego na etapie rozwoju leków oraz procesy pakowania podczas produkcji pilotażowych w środowisku GMP. Następnie, na etapie transformacji firmy, jako Kierownik Projektów Optymalizacyjnych nadzorowała projekty efektywnościowe, ukierunkowane na obniżenie kosztów operacyjnych spółki.

Miłosz Gruca – Członek Zarządu

Dr Miłosz Gruca posiada doświadczenie we wdrażaniu usług z zakresu badań przedklinicznych oraz usług związanych z biochemią białek. Z Grupą Kapitałową związany jest od 2007 roku, odpowiadał m.in za wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych i laboratoryjnych do oferty firmy. Po przejściu do BioCentrum, spółki córki Selvita, zajął się zarządzaniem strategicznym laboratoriami: analitycznym, biochemicznym i komórkowym. W ramach swoich zadań brał udział w restrukturyzacji oraz tworzeniu nowej oferty laboratoryjnej firmy. Odpowiada za budowę zespołów projektowych oraz naukowe i strategiczne kierownictwo nad interdyscyplinarnymi zespołami naukowców. Do jego zadań należy również koordynacja projektów oraz utrzymywanie kontaktów z przemysłem farmaceutycznym.

Dr Miłosz Gruca jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie uzyskał tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologia molekularna oraz stopień doktora biochemii. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Edyta Jaworska – Członek Zarządu

Edyta Jaworska związana jest z Selvitą od 2012 r. Pracę rozpoczęła na stanowisku Business Development Manager. W 2014 r. objęła stanowisko Business Development Director przejmując zarządzanie zespołem sprzedażowym i będąc odpowiedzialną za część rynków Europy Zachodniej, Japonię oraz Izrael. Jako Członek Zarządu jest bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój oferty usługowej Grupy, w szczególności w obszarze zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Edyta Jaworska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Handel Zagraniczny (Magister) oraz Stockholm University/Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Master of Business Administration). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw prowadzone w ramach Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.