Rada Naukowa

Profesor Michael Savona

Profesor Michael Savona uzyskał tytuł zawodowy lekarza na Uniwersytecie Medycznym Wake Forest w Winston-Salem, w Karolinie Północnej. Szkolenie w zakresie chorób wewnętrznych ukończył służąc w Powietrznych Siłach Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco i Sacramento w Kalifornii, natomiast specjalizację w dziedzinie hematologii i onkologii uzyskał na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Następnie był wykładowcą w Wojskowym Centrum Medycznym Powietrznych Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych w San Antonio. Profesor Savona jest również weteranem operacji Enduring Freedom / Operation Iraqi Freedom. Obecnie piastuje stanowisko profesora medycyny w Vanderbilt University School of Medicine oraz dyrektora ds. Badań w Hematologii i Programu Wczesnej Terapii Hematologicznej w Vanderbilt-Ingram Cancer Center. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. Badań nad Białaczką oraz starszego badacza w Dziale Rozwoju Leków w Sarah Cannon Research Institute, gdzie stworzył światowej sławy program I fazy w hematologii.

Profesor Savona jest specjalistą w onkologii klinicznej i hematologii oraz członkiem American College of Physicians. Jest założycielem i przewodniczącym Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. zespołów mielodysplastycznych (MDS) i nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN) oraz dyrektorem międzynarodowego badania nad nowatorską terapią w MDS/MPN: ABNL MARRO. Profesor Savona jest lekarzem-naukowcem specjalizującym się w nowotworach szpiku oraz liderem w opracowywaniu nowatorskich terapii tych chorób. Jego laboratorium koncentruje się na zagadnieniach biologii komórki ludzkiej przy jednoczesnym wykorzystaniu próbek pochodzących od pacjentów, jak również na badaniu nowych cząsteczek pod kątem wprowadzenia ich do praktyki klinicznej.

Profesor Grzegorz Nowakowski 

Profesor Grzegorz (Greg) Nowakowski, jest lekarzem-konsultantem, profesorem medycyny i onkologii oraz kierownikiem Pionu Hematologii w Mayo Clinic w Rochester, Minnesota, gdzie również pełni funkcję dyrektora Programu Chłoniaków Agresywnych oraz przewodniczącego Programu Szkoleniowego w Hematologii. Jest członkiem Mayo Clinic Cancer Center oraz zastępcą dyrektora Programu Epigenomicznego w Centrum Medycyny Zindywidualizowanej.

Profesor Nowakowski uzyskał tytuł zawodowy lekarza na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył szkolenie w zakresie chorób wewnętrznych w Yale University Medical School – Norwalk Hospital, Norwalk, Connecticut oraz uzyskał specjalizację w dziedzinie hematologii i onkologii klinicznej w Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Profesor Nowakowski dołączył do Grupy Chłoniakowej Mayo Clinic w 2006 roku jako stypendysta Fundacji Mayo. Jest absolwentem Clinical Research Training Institute Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) oraz Leadership Development Program Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO).

Badania profesora Nowakowskiego koncentrują się na klasyfikacji molekularnej i biologii chorób limfoproliferacyjnych, nowatorskich podejściach w projektowaniu badań klinicznych i opracowywaniu nowych metod leczenia chłoniaków i innych schorzeń hematologicznych. Jest badaczem w Lymphoma Specialized Center of Research Excellence przy Uniwersytecie Iowa i Mayo Clinic, gdzie prowadzi wiele projektów dotyczących medycyny precyzyjnej oraz wykorzystujących dane rzeczywiste (real-world data) we wspieraniu wczesnych etapów rozwoju leków.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Profesor Przemysław Juszczyński ukończył medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2000 roku, a w roku 2002 na tymże uniwersytecie otrzymał stopień doktora nauk medycznych.

W latach 2001-2005 pracował jako asystent w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w latach 2003-2008 jako badacz w Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie, USA. Na przestrzeni lat 2008-2010 pełnił funkcję nauczyciela akademickiego w Harvard Medical School/Dana Farber Cancer Institute w Bostonie. Obecnie piastuje stanowisko profesora w Instytucie Hematologi i Transfuzjologii w Warszawie. Od 2011 roku profesor Juszczyński pełni również funkcję Dyrektora ds. Nauki w tym Instytucie.

Profesor Juszczyński otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za aktywność i osiągnięcia naukowe, między innymi dwukrotnie uzyskał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium ICRETT (International Union Against Cancer, Genewa, Szwajcaria) oraz wyróżnienie Special Fellow od Leukemia and Lymphoma Society of America Career Development Program. W roku 2014 został laureatem plebiscytu „Polacy z Werwą” w dziedzinie „medycyna”. W 2018 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania badawcze profesora Juszczyńskiego koncentrują się na patogenezie i immunopatogenezie białaczek i chłoniaków oraz rozwoju terapii celowanych. Profesor Juszczyński bierze aktywny udział jako główny badacz i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jego prace publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Blood, Clinical Cancer Research, Cancer Cell, PNAS i British Journal of Hematology.

Profesor Alwin Krämer

Profesor Alwin Krämer ukończył medycynę na Uniwersytecie w Mainz w 1992 r. Przez następne lata kształcił się w dziedzinie onkologii między innymi na Uniwersytecie w Heidelbergu, w McArdle Laboratory for Cancer Research w Madison, USA oraz w Danish Cancer Society w Kopenhadze.

Począwszy od 2005 r. jest profesorem medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu, a od 2006 r. – kierownikiem oddziału hematologii i onkologii molekularnej w Deutsches Krebsforschungszentrum (Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem, DKFZ).
Profesor Kramer jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, między innymi nagrody naukowej Grupy Roboczej Onkologii Klinicznej Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego, nagrody Vincenz-Czerny Niemieckiego Stowarzyszenia Hematologii i Onkologii (DGHO); był również stypendystą programu im. Heisenberga (Niemiecka Fundacja Badawcza, DFG).

Obszary jego badań oraz zainteresowania naukowe obejmują miedzy innymi nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, ostrą białaczkę szpikową, aberracje chromosomowe oraz niestabilność genomową.

Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Profesor medycyny, onkolog, ordynator Kliniki Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Założyciel oraz Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, współtwórca Narodowego Programu Walki z Rakiem, członek Rady Programowej Fundacji „Porozumienie bez Barier” oraz członek Rady Naukowej Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, stypendysta American Leukemia Found w Temple University School of Medicine oraz Thomas Jefferson University, wieloletni kierownik Kliniki Onkologii i Laboratorium Onkologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 1984 roku wraz z prof. Wiesławem Jędrzejczakiem przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg allogenicznego przeszczepienia szpiku, a w 1985 roku – autologicznego. Obecnie jego głównym obszarem zainteresowania naukowego jest medycyna spersonalizowana i translacyjna, w szczególności diagnostyka molekularna i leczenie celowane raka nerki.

Główny badacz w badaniach klinicznych wszystkich faz w onkologii, współautor kilkuset artykułów naukowych opublikowanych między innymi w Science, New England Journal of Medicine i Lancet. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Od wielu lat znajduje się w czołówce najbardziej wpływowych osób medycyny polskiej według Pulsu Medycyny.