Rada Nadzorcza

Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor inżynierii genetycznej (Gdańsk) i biologii molekularnej (Cambridge), specjalizacja w biologii nowotworów, 10 lat doświadczenia w doradztwie zarządzania i bankowości. Poprzednio: partner w McKinsey Company specjalizujący się w strategii, restrukturyzacji i transakcjach kapitałowych, wspierał dwie największe fuzje w przemyśle naftowym w Europie Środkowej, oraz klientów z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia; Członek Zarządu Banku Millennium S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, oraz Partner w firmie doradczo-inwestycyjnej Metropolitan Capital Solutions. Obecnie Dr Romanowski jest Partnerem w PwC gdzie kieruje działem konsultingu oraz fuzji i przejęć na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Wspólnotę Niepodległych Państw. Dr Romanowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. W Spółce pełni również funkcję Członka Komitetu Audytu.

Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym. Pan Tadeusz Wesołowski pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu

Rafał Chwast – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego firmy Comarch. Był odpowiedzialny za nadzór finansowy nad spółkami grupy, pozyskanie kapitału poprzez giełdę dla spółek Comarch i Interia.pl oraz przejęcie spółki CDN, obecnie jednego z kluczowych pionów działalności Comarch (sektor oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw). W latach 2003-2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (organizacja reprezentująca środowisko spółek giełdowych), a także był Członkiem Rady Rynku Kapitałowego (grupa ekspercka działająca przy Prezesie Rady Ministrów). Obecnie pełni również funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego grupy meblarskiej Nowy Styl oraz członka rady nadzorczej spółki giełdowej NG2 S.A. Pan Rafał Chwast pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Wojciech Chabasiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Chabasiewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 roku, a w 2005 został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2005 – 2009 wspólnik kancelarii Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy sp.k. Obecnie jest partnerem w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Wojciech Chabasiewicz od początku swojej działalności zawodowej doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju postępowaniami związanymi z konfliktami korporacyjnymi. Ponadto specjalizuje się w prawie spółek, rynkach kapitałowych i papierach wartościowych, oraz w dziedzinie fuzji i przejęć, jak również w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pan Wojciech Chabasiewicz pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu.

Wojciech Sobieraj – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sobieraj ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na New York University, Stern School of Business (1993-1995). W latach 1991-1994 zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (“BCG”) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko dyrektora usług finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. Twórca i pomysłodawca Alior Bank S.A, od 2008 roku do czerwca 2017 pełnił funkcję prezesa zarządu. Bank, który rozpoczął działalność w 2008 r. zbudowany od podstaw, łączył zasady bankowości tradycyjnej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wielokrotnie wyróżniony tytułem najlepszego bankowca i menadżera w Polsce.