Rada Nadzorcza

Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor inżynierii genetycznej (Gdańsk) i biologii molekularnej (Cambridge), specjalizacja w biologii nowotworów, 10 lat doświadczenia w doradztwie zarządzania i bankowości. Poprzednio: partner w McKinsey Company specjalizujący się w strategii, restrukturyzacji i transakcjach kapitałowych, wspierał dwie największe fuzje w przemyśle naftowym w Europie Środkowej, oraz klientów z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia; Członek Zarządu Banku Millennium S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, oraz Partner w firmie doradczo-inwestycyjnej Metropolitan Capital Solutions. Obecnie Dr Romanowski jest Partnerem w PwC gdzie kieruje działem konsultingu oraz fuzji i przejęć na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Wspólnotę Niepodległych Państw. Dr Romanowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.

Rafał Chwast – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego firmy Comarch. Był odpowiedzialny za nadzór finansowy nad spółkami grupy, pozyskanie kapitału poprzez giełdę dla spółek Comarch i Interia.pl oraz przejęcie spółki CDN, obecnie jednego z kluczowych pionów działalności Comarch (sektor oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw). W latach 2003-2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (organizacja reprezentująca środowisko spółek giełdowych), a także był Członkiem Rady Rynku Kapitałowego (grupa ekspercka działająca przy Prezesie Rady Ministrów). Obecnie pełni również funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego grupy meblarskiej Nowy Styl oraz członka rady nadzorczej spółki giełdowej NG2 S.A.

Adam Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej

Magister chemii (Uniwersytet Jagielloński), studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w 1996 roku, liczne kursy biznesowe w kraju (w tym kurs na Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych) we Francji, Belgii i w Niemczech. Doświadczenie zawodowe: 13 lat pracy w przemyśle chemii organicznej (na stanowiskach kierowniczych i nadzoru technologicznego) – WZPG Stomil Wolbrom, min. kierownik działu eksportu i współpracy z zagranicą, 4 lata w przemyśle hutniczym (ZGH Bolesław), 8 lat pracy na stanowisku Prezesa Zarządu w przemyśle metalowym – kierowanie fabryką zatrudniającą ponad 3 tys. osób OFNE-Emalia SA.; 6 lat na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w firmie budowlano-geologicznej Hydrogeo w Krakowie, obecnie prowadzi prywatną działalność doradczą.

Wojciech Chabasiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Chabasiewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 roku, a w 2005 został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2005 – 2009 wspólnik kancelarii Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy sp.k. Obecnie jest partnerem w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Wojciech Chabasiewicz od początku swojej działalności zawodowej doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju postępowaniami związanymi z konfliktami korporacyjnymi. Ponadto specjalizuje się w prawie spółek, rynkach kapitałowych i papierach wartościowych, oraz w dziedzinie fuzji i przejęć, jak również w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.