Nagrody i wyróżnienia

Selvita zwycięzcą nagrody Rekiny Biznesu

Selvita S.A. została zwycięzcą konkursu Rekiny Biznesu w dwóch kategoriach: Spółka Innowacyjna 2017 oraz Spółka Roku 2017 (kapitalizacja do 1 mld PLN).

Ideą konkursu organizowanego przez inwestorzy.tv jest wyróżnienie osób oraz przedsiębiorstw, które odegrały znaczącą rolę na polskim rynku kapitałowym. Zwycięzców wybierają eksperci, których wiedza oraz doświadczenie pozwalają wyłonić najlepszych z najlepszych.

Selvita zwycięzcą Byki i Niedźwiedzie 
w kategorii Spółka Roku z indeksu sWIG80

Selvita S.A. została nagrodzona przez Redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet w kategorii Spółka Roku z indeksu sWIG80. 

W gronie znamienitych gości tegorocznej uroczystości znaleźli się doradca prezydenta RP Cezary Kochalski, minister finansów Teresa Czerwińska oraz szef PFR Paweł Borys.

Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych spółek, prezesów, funduszy, analityków oraz ekonomistów. W tym roku wręczono również nagrodę dla osobowości rynku kapitałowego.

Selvita laureatem konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

Selvita S.A. została laureatem nagrody w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”, w konkursie “Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, organizowanym przez firmę doradczą PwC i dziennik „Puls Biznesu” we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

Celem inicjatywy jest wyróżnienie polskich firm odnoszących sukcesy na międzynarodowych rynkach.

Wśród pozostałych laureatów nagród głównych znalazły się również firmy Kruk S.A., Wielton S.A., KGHM Poska Miedź S.A. i Szumisie Sp. z o.o. Nagroda Specjalna za promocję polskiej marki za granicą trafiła natomiast do Grupy Adamed.

Selvita zwycięzcą nagrody Lider Informatyki 2016

Selvita S.A. otrzymała tytuł Lider Informatyki 2016, w kategorii Handel i Usługi. 

Nagroda została spółce przyznana za rozwój oprogramowania do analizy powierzchni białek “HotSpot“, oraz budowy aplikacji oraz powiązanej bazy danych analiz chemoinformatycznych, stworzonych przez dział Komputerowego Projektowania Leków w Selvicie.

Nagrodę odebrał Wiceprezes Selvita S.A., Bogusław Sieczkowski, na uroczystej Galii Kongresu IT w dniu 22 września 2016 r.

Selvita najbardziej patriotyczną małą Spółką 

Selvita S.A. otrzymała nagrodę dla najbardziej patriotycznej Spółki z przychodami poniżej 100 mln zł, w rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

W ocenie wzięte zostały pod uwagę kryteria takie jak przychody, podatek dochodowy, zatrudnienie, jak również nakłady na działalność badawczo-rozwojową i działalność charytatywną.

Ponadto Selvita S.A. została sklasyfikowana na 21 miejscu w Polsce pod względem wysokości nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową, wykazując jednocześnie najwyższy współczynnik nakładów vs. przychód – o wartości 37,85 %.

Selvita z międzynarodową nagrodą dla gwiazdy europejskiego rynku kapitałowego.

Selvita S.A. otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie European Small and Mid-Cap Awards, organizowanym przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges, FESE) oraz Stowarzyszenie Emitentów Europejskich (European Issuers) we współpracy z Komisją Europejską.

Selvita zwyciężyła w jednej z czterech kategorii – Rising Star. Wręczenie nagród odbyło się w Brukseli podczas uroczystej gali finałowej trzeciej edycji konkursu. 

Selvita była jedną z trzech polskich firm, które znalazły się w finale tegorocznego konkursu. Poza krakowską spółką, na gali obecne były LiveChat Software (kategoria Most Internationally-Minded Newcomer) oraz Alumetal (Best New Listed Company). W swojej kategorii Selvita pokonała spółki reprezentujące inne branże wysokich technologii, notowaną na rynku NYSE Euronext Planet.fr oraz giełdzie norweskiej – Zalaris.

 

Paweł Przewięźlikowski nagrodzony w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2015 

Współzałożyciel, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity, otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2015. Paweł Przewięźlikowski został nagrodzony w jednej z trzech kategorii – Nowe Technologie/Innowacyjność.

EY Przedsiębiorca Roku to najwyższej rangi, organizowany od 1986 roku, międzynarodowy konkurs dla najlepszych przedsiębiorców. Uczestniczy w nim ponad 60 państw na całym świecie. Pierwsza polska edycja odbyła się w 2003 roku. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 12 kandydatów w trzech kategoriach: Nowy Biznes, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Produkcja i usługi. Oceniając kandydatów, niezależne Jury brało pod uwagę takie kryteria jak przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje z pracownikami i otoczeniem. Zasady oceny są takie same we wszystkich krajach.

Selvita laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Selvita S.A. otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nagrodę Gospodarczą w kategorii „Innowacyjność”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi specjalne wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, za istotny wkład w unowocześnianie i rozwój polskiej gospodarki oraz budowę jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej. Obejmuje pięć kategorii: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Trwały Sukces, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Zielona Gospodarka.

Kapituła XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP spośród 106 nadesłanych wniosków, nominowała szesnaście podmiotów z których pięć: Selvita, Inglot, Mlekovita, Promotech i Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim wygrało w swoich kategoriach. Selvita została nominowana do nagrody równocześnie przez dwa podmioty: Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

kprp_20150506_wo_1138

 

Więcej informacji:

Komunikat prasowy
Prezydent.pl

(fot. Wojciech Olkuśnik. Kancelaria Prezydenta RP)

Selvita liderem Innowacyjności i rozwoju

Selvita SA otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nagrodę w specjalnej, utworzonej po raz pierwszy kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”.

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczone zostały nagrody laureatom konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem merytorycznym konkursu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizator Kongresu.

Spółka została wyróżniona za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Selvita pozyskała ze środków unijnych łącznie 61 mln zł, z czego 28,1 mln zł z programów realizowanych przez PARP.

Nagrodę Selvicie wręczyli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Wojciech Kuśpik.

Ideą konkursu PARP jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych. PARP nagrodził przedsiębiorstwa i instytucje z otoczenia biznesu w następujących kategoriach: Innowacyjny projekt, Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, Wizjoner ICT, Firma odpowiedzialna w biznesie, Firma na miarę dużych możliwości, Technologia kosmiczna. Utworzenie specjalnej kategorii „Lider Innowacji i Rozwoju” było bezpośrednio związane z zakończeniem unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

zdj: wnp.pl (Piotr Gajek) / Wojciech Czardybon

Selvita nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

W XII Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Selvita S.A. znalazła się w gronie nominowanych do Nagrody w kategorii Innowacyjność, obok tak renomowanych firm jak Medicalgorithmics S.A. oraz Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Już sama obecność Selvity w tak ścisłym gronie laureatów tej prestiżowej nagrody jest dla Spółki niebywałym sukcesem.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest kontynuacją Nagród przyznawanych w latach 1998-2005. Prezydent Komorowski wznowił ją w 2011 r. W tym roku Kapituła nominuje najlepsze przedsiębiorstwa w pięciu kategoriach: innowacyjność, obecność na rynku globalnym, ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka oraz trwały sukces – nowej kategorii, powstałej z okazji 25-lecia ŚwiętaWolności. O wyróżnienie w tej kategorii ubiegać mogą się przedsiębiorstwa, których działalność, będąca wynikiem 25 lat stabilnego rozwoju, jest odzwierciedleniem sukcesu polskiej gospodarki.

Więcej informacji 

Selvita wyróżniona w konkursie na najlepszą ofertę XVI Międzynarodowych Targów EuroLab 2014 za system STARLIMS LIMS

W trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2014 Selvita S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą ofertę targową za system STARLIMS LIMS – Zintegrowany System do Zarządzania Laboratorium. 

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. 

Paweł Przewięźlikowski zwycięzcą Laurów Magellana 2013 w kategorii Manager Roku

Podczas uroczystej gali wręczenia Laurów Magellana Roku 2013, która odbyła się 14 marca w Krakowie, nagrodę w kategorii Menedżer Roku otrzymał Paweł Przwięźlikowski, prezes Zarządu Selvita S.A.

Jury konkursu doceniło go za nawiązanie współpracy i podpisanie w 2013 roku umowy na prace badawczo-rozwojowe w obszarze onkologii z globalnym koncernem farmaceutycznym Merck Serono oraz z amerykańską firmą H3 Biomedicine.

Laury Magellana są wyróżnieniem za wyjątkowe dokonania przyznawane biznesmenom i społecznikom przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kandydatów w tegorocznym konkursie nominowało jury złożone z osób cieszących się uznaniem w świecie biznesu i nauki, m.in. z ekonomisty Ryszarda Petru, sportowca Krzysztofa Hołowczyca, rektora UEK w Krakowie prof. Andrzeja Chochóła. W ubiegłych latach Laury Magellana zdobyli m.in. prof. Leszek Balcerowicz, Zygmunt Solorz-Żak i Tobias Solorz oraz ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna.

Założyciele Selvity wyróżnieni odznaczeniami państwowymi

W dniu 4 czerwca 2013 w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Wolności, ustanowionego w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku, które przyczyniły się do upadku systemu socjalistycznego w Polsce i rozpoczęły proces transformacji politycznej i gospodarczej kraju.
W czasie uroczystości Prezydent Polski, Pan Bronisław Komorowski, uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do aktywnego zagospodarowania polskiej wolności w różnych dziedzinach życia: kulturze, sporcie, biznesie i nauce.

Wśród wyróżnionych przedsiębiorców znaleźli się założyciele firmy Selvita, Prezes Zarządu Spółki Paweł Przewięźlikowski oraz Wiceprezes Zarządu Bogusław Sieczkowski, którzy otrzymali z rąk Prezydenta Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji

Selvita zdobywcą statuetki tygodnika WPROST i INE PAN – INNOWATOR 2012

W dniu 4 października 2012, na uroczystej gali w Warszawie przedstawiciele redakcji tygodnika „Wprost” wręczyli statuetki Innowatora 2012.

W gronie laureatów tej nagrody, czyli firm najbardziej aktywnie inwestujących badania i rozwój, znalazła się również Selvita S.A., która została zwycięzcą wśród małych i średnich firm w kategorii Nauka i Medycyna.

Wyróżnienia tygodnika „Wprost” zostały przyznane przez redakcję „Wprost” z uwzględnieniem rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw opracowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w którym to Selvita zajęła III miejsce, oraz II miejsce wśród małych i średnich firm.

Selvita na podium rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

W dniu 22 czerwca 2012 roku odbyło się wręczenie nagród najnowszego rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, organizowanego co roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Selvita S.A. zdobyła w tegorocznej edycji aż dwie nagrody, zająwszy:

  • II miejsce w Rankingu najbardziej innowacyjnych firm małych i średnich w Polsce w 2010 roku,

oraz

  • III miejsce w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku.

Wyróżnienie w konkursie GRAND PRIX EXPOCHEM za system STARLIMS

W trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów i Konferencji Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, Selvita S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie GRAND PRIX EXPOCHEM za system STARLIMS – zintegrowany system zarządzania informacją laboratoryjną.

Wyróżnienie za najbardziej innowacyjny produkt w Polsce w 2011 roku

Selvita S.A. otrzymała wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnego produktu w Polsce w 2011 roku, przyznawane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademi Nauk. Wyróżnienie to zostało przyznane firmie za projekt SEL103 – innowacyjny program badawczy mający na celu stworzenie terapii objawowej choroby Alzheimera.

Zwycięstwo w konkursie Innovator Małopolski 2011

Spółka Selvita S.A. została tegorocznym zwycięzcą konkursu Innovator Małopolski, w kategorii średnich przedsiębiorstw. Nagroda została spółce przyznana za projekt SEL24, grupę związków o potencjale przeciwnowotworowym. Projekt jest najbardziej zaawansowanym, innowacyjnym przedsięwzięciem z obszaru drug discovery rozwijanym obecnie przez Selvitę.

Ideą konkursu Innovator Małopolski jest promowanie i wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami i wdrażaniem nowych technologii.

Organizatorami konkursu jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad konkursem objęli również: Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zwycięstwo w rankingu Deloitte na najszybciej rozwijającą się firmę w Europie Środkowo-Wschodniej

Selvita S.A. została zwycięzcą XII edycji rankingu firmy doradczej Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe”, w kategorii Wschodzące Gwiazdy.

Prestiżowy coroczny ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne z regionu Europy Środkowej na podstawie tempa wzrostu rocznych przychodów operacyjnych. Ranking ten posiada trzy kategorie, w tym kategorię “Wschodzące Gwiazdy”, w której nominowane są „młode” firmy (historia działalności 3-5 lat) charakteryzujące się dużym potencjałem rozwoju oraz których przychody przekraczają 30 000 EUR w każdym analizowanym roku.
Selvita została tegorocznym zwycięzcą tej kategorii, osiągając wzrost przychodów na poziomie 2.623% (2008 r. versus 2010 r.), pokonując tym samym dziesiątki firm z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy. Selvita ponadto zdystansowała swoją konkurencję w konkursie – druga firma w zestawieniu osiągnęła dopiero 1.380 % wzrostu.

Selvita jest również jedyną spółką z sektora biotechnologii notowaną w rankingu Deloitte.

Zwycięstwo w konkursie Masters of Innovation 2011

Selvita S.A. został zwycięzcą konkursu „Masters of Innovation”, zdobywając nagrodę dla najbardziej innowacyjnej firmy Europy Środkowo-Wschodniej.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie firm startujących w konkursie, była innowacyjność projektów badawczo rozwojowych prowadzonych przez daną firmę. Dodatkowym aspektem, branym pod uwagę przy ocenie, był model biznesowy firmy, czyli m.in. to w jaki sposób i jak skutecznie firma pozyskuje kapitał służący finansowaniu badań i projektów badawczo rozwojowych oraz wdrożeniowych.

Potencjał projektów badawczo-rozwojowych firm startujących w konkursie, jak i same firmy oceniane były przez międzynarodową komisję, w skład której wchodzili eksperci tacy jak:

  • Oliver Murphy, Deloitte (Warszawa)
  • Michal Kostka, JIC, South Moravian Innovation Centre (Czechy)
  • Heinrich Cuypers, BioCon Valley (Niemcy)
  • Kate Gunning, BioVisability (USA)
  • Roland Kozlowski – Lectus Therapeutics (Wlk. Brytania)