Zdjęcia Członków Zarządu

Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu

Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu

Mirosława Zydroń - Członek Zarządu

Miłosz Gruca - Członek Zarządu

Edyta Jaworska - Członek Zarządu

Tomasz Nocuń – Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Prokurent

Paulina Wolanin - Kierownik Działu Personalnego, Prokurent