O Spółce

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia prawie 600 pracowników, z czego 1/3 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Drugi oddział badawczy Spółki znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Epidarex Capital, Nodthera, Menarini Group.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • Rozwój własnych projektów zmierzających do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych
  o działaniu terapeutycznym,
 • Współpracę partneringową z firmami farmaceutycznymi zdolnymi zainwestować środki w rozwój innowacyjnych
  projektów Selvity,
 • Świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora chemicznego oraz biotechnologii i farmacji,
 • Zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, wyspecjalizowanych
  w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji na rynek.

Strategia Selvity ma na celu:

 • Stałe rozbudowywanie i zarządzanie portfelem innowacyjnych projektów badawczych w celu dywersyfikacji ryzyka powodzenia projektów i osiągnięcia stabilnych zysków,
 • Stabilny wzrost przychodów i zysków z działalności usługowej na rzecz koncernów farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych,
 • Stałe poszerzanie współpracy z firmami z sektora chemicznego i agrochemicznego.

Uczestniczymy także w projektach badawczych, zarówno komercyjnych, jak i współfinansowanych ze środków publicznych (np. programy badawcze Unii Europejskiej, Inicjatywa Technologiczna, itp.).

Selvita jest również właścicielem krakowskiej firmy BioCentrum wykonującej usługi w zakresie badań przedklinicznych, chemii białek i krystalografii (www.biocentrum.com.pl).

Pracownicy Selvity przestrzegają najwyższych standardów etycznych zarówno w kontaktach z otoczeniem, jak i wewnątrz firmy. Ponadto Selvita kieruje się szacunkiem dla życia ludzkiego w każdej jego fazie i nie prowadzi badań ani terapii naruszających godności człowieka.

Copyright © Selvita S.A., 04.2017.

selvita-foto