Rozwój zawodowy w GK Selvita

Selvita kładzie duży nacisk na wdrażanie programów rozwojowych pozwalającym pracownikom na rozwój zawodowy zgodny z ich ambicjami i potencjałem.

Inwestowanie w kapitał ludzki to proces zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych działań, których celem jest zapewnienie zasobów ludzkich o najwyższych kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, czerpiących satysfakcję z pracy i zorientowanych na realizację celów biznesowych organizacji. Sukces Selvity opieramy na polityce inwestowania w pracowników poprzez liczne szkolenia i programy rozwojowe, zarządzanie potencjałem pracowników (tworzenie ścieżek karier, zarządzanie talentami, włączanie pracowników w proces zarządzania, budowanie kultury organizacyjnej opartej na relacjach i komunikacji, zapewnienie wysokiego standardu warunków pracy).  Inwestowanie w kapitał ludzki w Selvita służy stworzeniu zespołu profesjonalnych, zdolnych i mocno zaangażowanych pracowników otwartych na zmiany i innowacje.

Przykładami aktualnie stosowanych programów wspierających nieustanny rozwój pracowników są:

  • Workshopy z dziedziny chemii organicznej i medycznej
  • Programu Rozwoju Zawodowego SELVITA SMART (Sukces Motywacja Ambicja Rozwój Talent)
  • Academy of Discovery Biology and Translational Medicine
  • Kursy językowe