Rozmowa rekrutacyjna – jak się przygotować?

 

  • Podczas poszczególnych etapów procesu rekrutacyjnego będziesz miał możliwość spotkania z potencjalnym przyszłym przełożonym, kierownikiem działu lub członkiem zarządu
  • Przygotuj pytania, które chciałbyś nam zadać. To dobra okazja aby dowiedzieć się więcej o firmie oraz o Twoich przyszłych zadaniach
  • Rozmowa może odbywać się w języku angielskim. Przygotuj się do prezentacji swojej kandydatury w tym języku. Popracuj nad przedstawianiem się – pierwsze zdanie rozmówca wyrabia sobie zwykle już w 30 sekund, dlatego warto zadbać o dobre pierwsze wrażenie
  • Przygotuj informacje o swoich osiągnięciach, doświadczeniu i kompetencjach. Na pewno Cię o to zapytamy. Bazuj na konkretach; podpowiedź: najprostszy i efektywny sposób bazuje na modelu STAR (Situation, Task, Action i Result)
  • W zależności od stanowiska, Twój rozmówca może zapytać o aktualne wydarzenia dotyczące Twojego obszaru specjalizacji. Bądź na bieżąco i pokaż pasję do pracy, którą chcesz się zajmować
  • Zapoznaj się z naszą stroną internetową, poszukaj informacji o naszych usługach, osiągnięciach, planach
  • Podczas rozmowy rekrutacyjnej możesz zostać zaproszony do napisania testu wiedzy

 

Testy wiedzy do działu chemii. Test obejmuje, w zależności od stanowiska, zagadnienia z zakresu podstaw z chemii organicznej, chemii medycznej, technik oczyszczania związków chemicznych oraz interpretacji widm spektroskopowych. Na napisanie testu przewidujemy 1 godzinę.

 

Testy wiedzy do działu biologii. Test obejmuje zagadnienia z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, jak również biochemii (w tym enzymologii). Pytania dotyczą także technik laboratoryjnych oraz podstaw obliczeń analitycznych (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, przygotowanie roztworów). Na napisanie testu przewidujemy 45 minut.