Proces rekrutacji

ETAP I: PRZESŁANIE APLIKACJI

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres:

praca@selvita.com lub

Dział Kadr, Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Dynamiczny rozwój Selvity wymaga od nas szybkości w podejmowaniu decyzji związanych z obsadzaniem wolnych miejsc pracy, w związku z czym prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem współpracy z Selvitą o kontaktowanie się z nami nie wcześniej niż 4 miesiące przed możliwością podjęcia współpracy. Kandydaci proszeni są o umieszczenie w komplecie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), jak również informacji o temacie swojej pracy magisterskiej, oraz o odbytych stażach.

Osoby aplikujące na stanowiska naukowe i laboratoryjne proszone są o umieszczenie listy znanych technik laboratoryjnych. Osoby z tytułem doktora proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych listy swoich publikacji naukowych.

ETAP II: ANALIZA OTRZYMANYCH APLIKACJI, KONTAKT Z KANDYDATAMI

Każda nadesłana do Selvity aplikacja trafia do działu kadr oraz do dyrektora działu, w którym kandydat, z uwagi na swoje kompetencje i umiejętności, może zostać zatrudniony. Analizując otrzymane aplikacje kierujemy się obiektywizmem i rzetelnością, dbając jednocześnie o ochronę danych osobowych kandydatów.

Procedura rekrutacyjno-selekcyjna trwa do 30 dni. W tym czasie każdy kandydat może spodziewać się z naszej strony:

  • zaproszenia na testy wiedzy
  • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną
  • otrzymania informacji droga mailową o zakończeniu procesu rekrutacyjnego na Etapie II

ETAP III: ROZMOWA REKRUTACYJNA

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna zazwyczaj odbywa się w siedzibie firmy, wyjątek stanowią rozmowy z osobami, zamieszkującymi inne kraje lub miasta znacznie oddalone od Krakowa, z którymi przeprowadzamy rozmowy telefoniczne.

W zależności od zaszeregowania stanowiska i wymagań na nim stawianych, podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat rozmawia ze swoim potencjalnym bezpośrednim przełożonym i /lub kierownikiem działu. Rozmowa może odbywać się w języku angielskim. Druga rozmowa rekrutacyjna odbywa się przy udziale kierownika działu. Ewentualna trzecia rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez dyrektora działu/członka zarządu.

Po etapie rozmów kwalifikacyjnych, każdy kandydat otrzymuje informację o naszej decyzji związanej z zatrudnieniem.