Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego GK Selvita S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku