Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego GK Selvita S.A. za III kwartał 2015