Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.